Vyhledávání

Kontakt


Raisova 96, Starý Plzenec
bývalá ZŠ, boční vchod u kostela

+420 739 988 107

1. Základní informace

Název organizace: Junák – český skaut, z.s.

Název oddílu: 58. oddíl Sluneční údolí

Středisko: 5. středisko Střela Plzeň (web: www.strela.skauting.cz)

Vedoucí oddílu: K. Fictumová (Troppová)

Junák je neziskovou organizací. Všichni vedoucí se na činnosti oddílu podílejí dobrovolnicky, bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu, ve svém volném čase.

 

2. Struktura oddílu

Světlušky a vlčata - děvčata a chlapci od 6 do 11 let

Skautky a skauti - děvčata a chlapci od 11 do 15 let

Rangers a roveři - dívky a kluci od 15 do 18 let

Oldskautky a oldskauti - nad 18 let

 

3. Kvalifikace vedoucích

Tři členky oddílu, které se podílejí na jeho vedení, mají složeny vůdcovské zkoušky. Ty spočívají v absolvování několika dílčích zkoušek, např. z psychologie, pedagogiky, hospodaření atd. Samozřejmou součástí je i zdravotnický kurz pořádaný Červeným křížem, který mají splněný všichni dospělí vedoucí.

 

4. Členství

Řádným členem oddílu se dítě stane registrací, která spočívá ve vyplnění přihlášky do oddílu.

Nováčky přibíráme vždy na začátku září, dle kapacit ve družinkách a po ukončení 1. třídy ZŠ.

prihlaska_do_oddilu.doc (128000)

Registrační poplatky se platí vždy na přelomu prosince/ledna. Výši poplatku stanovuje středisková rada (cca 700Kč). Finance jsou pak odvedeny do vyšších organizačních jednotek Junáka. Členství může zaniknout kdykoli na vyžádání nebo v lednu nezaplacením registračního poplatku.

Schůzky

Družinová schůzka:

Frekvence: 1x za týden

Co mít vždy s sebou: tužku, papír, uzlovačku, KPZ, šátek na hry, skautskou stezku, na poslední schůzku v měsíci - deník

Vedení: na organizaci družinovek se podílí nejen vedení oddílu, ale také skauti a skautky, R+R

Na co nezapomenout: vedoucí si před schůzkou potřebují v klubovně dopřipravit hry (např. schovat kartičky atd.) a domluvit se na průběhu schůzky, proto prosím posílejte děti až na začátek schůzky, ne půl hodiny předem!

Hlášení neúčasti: není nutné vedoucím hlásit případnou neúčast

 

Oddílová schůzka:

Frekvence: 1x za měsíc

Co mít vždy s sebou: tužku, papír, uzlovačku, KPZ, šátek na hry, skautskou stezku

Na co nezapomenout: 1. zářijová schůzka, Vánoční besídka a závěrečná schůzka v červnu se konají vždy v kroji

Hlášení neúčasti: není nutné vedoucím hlásit případnou neúčast

Oddílová schůzka je dle plánu akcí

 

5. Výlety

Jednodenní výlety:

Frekvence: 1-2x za měsíc

Co mít vždy s sebou: stejné jako na schůzku + pláštěnku, ostatní věci dle letáčku k akci

Vedení: akci nemusí vést hlavní vedoucí, konkrétní osoba bývá uvedena na letáčku k akci

Na co nezapomenout: jednodenní akce jsou uvedeny v plánu akcí. Podrobné informace dostanou děti vždy poslední schůzku před ní. Pokud se děti schůzky nezúčastní, je třeba, aby rodič zažádal o informace vedoucí akce telefonicky či mailem. Na výlet jezdíme v oddílovém triku/ve skautském šátku.

Hlášení neúčasti: je vhodné předem nahlásit účast či neúčast dítěte

 

Vícedenní výlety:

Frekvence: většinou 1x za měsíc, v některých zimních měsících vícedenní výlet chybí

Co mít vždy s sebou: stejné jako na schůzku + pláštěnku!, ostatní věci dle letáčku k akci

Vedení: akce se vždy účastní více osob nad 18 let, většinou alespoň jedna z hlavních vedoucích, konkrétní zodpovědná osoba bývá uvedena na letáčku k akci

Na co nezapomenout: podrobné informace dostanou děti vždy poslední schůzku před akcí. Na výpravu jezdíme v oddílovém triku/skautském šátku. Děti mladší 12ti let si neberou mobilní telefony.

Hlášení neúčasti: je nutné předem nahlásit účast či neúčast dítěte

 

6. Letní tábor

Na tábor jezdíme na 14 dní v červenci. Bližší informační schůzka k táboru probíhá na přelomu května/června.

Důležité: aby se dítě mohlo tábora zúčastnit, mělo by odchodit minimálně 75 % schůzek, 3x jednodenní výlet a 1x vícedenní výpravu. 

 

7. Kroj

Na skautský kroj se nejprve domluvte s oddílovým vedoucím. Nějaké totiž máme v zásobě po starších dětech. Jinak lze kroj zakoupit v prodejně Liman sport, Slovanská tř.31, Plzeň - Slovany, 326 00. Pokud doručíte vedoucí oddílu pasovou fotografii dítěte, bude Vám vystaven skautský průkaz, na který dostanete ve zmíněné prodejně 5% slevu na zboží. Nováčkům doporučujeme, aby si kroj pořídili až před letním táborem.