Vyhledávání

Kontakt


Raisova 96, Starý Plzenec
bývalá ZŠ, boční vchod u kostela

+420 739 988 107

Novodobá historie

Začíná koncem roku 1989, kdy společenská situace v naší zemi opět umožnila oficiálně rozvíjet skautskou činnost. Tuto činnost obnovila generace skautů a skautek, kteří prošli junáckou výchovou v letech 1968 až 1970, kdy byl Junák naposledy povolen. V roce 1990 bylo ve Starém Plzenci registrováno pět oddílů a bylo tudíž vytvořeno samostatné středisko. Jako v celé naší zemi to byla doba opojení ze znovunabyté svobody, doba obětavého budování zázemí (klubovna a tábořiště ve Slunečním údolí), elánu v každodenní činnosti. Tato euforie vydržela bohužel jen další dva roky. V roce 1993 postupně ubývá obětavosti a nadšení dobrovolných vedoucích oddílů, a tak jednotlivé oddíly postupně zanikají. Zaniká i středisko jako takové a jediný zbylý oddíl se v roce 1994 začlenil do plzeňského střediska Střela se zázemím v Českém údolí na Borech.

Do roku 1999 stojí v čele oddílu br. Milan Máca zvaný „Baghíra“ spolu s manželkou „Čarodou“. Schůzky se střídavě konají v dřevěné klubovně v ul. Výrovna blízko přírodního divadla (zbořena r. 2010) nebo v suterénu bytovky v Hálkově ulici, č. p. 968. Na programu a vedení oddílu se také výrazně podílejí br. Radim Dankovič „Harry“ s manželkou „Abaldou“, v létě 1999 oddíl přebírají. V září 2001 nadobro opouštíme klubovnu Na Výrovně, která je v dezolátním stavu a stěhujeme se do městem zapůjčeného domku ve Smetanově ulici. Štafetu ve vedení přebírá v roce 2007 Olga Dankovičová „Dráča“ spolu s „Kokešem“ Karolínou Koskubovou na celých 5 let. V létě 2012 byl oddíl předán "Jáje" Jaroslavě Lencové (vůdkyně) a "Ádě" Adéle Dankovičové s "Honey" Hance Troppové (zástupkyně). Od prosince roku 2014 jsme přesídlili do nové klubovny v areálu Skansky v Kollárově ul. u sedleckého železničního přejezdu, kde nám prostory pronajímá město Starý Plzenec. Na táboře v létě 2017 se novou vůdkyní stala "Kačaba" Kateřina Troppová, zástupkyně zůstávají beze změny.