Vyhledávání

Kontakt


Raisova 96, Starý Plzenec
bývalá ZŠ, boční vchod u kostela

+420 739 988 107

Založení oddílu

Přestože skautské hnutí oslavilo v roce 2012 své 100. výročí, historie Staroplzeneckého oddílu se začala psát už v květnových dnech roku 1945, kdy byl junák po 2. světové válce obnoven. Zakladatelem tehdy chlapeckého oddílu byl br. Jaroslav Raiser. První klubovnou pak byl dřevěný barák o rozloze 6 x 4,5 m na Starém koupališti (pod dnešním Chválovem u řeky). Oddíl obdržel též základní vybavení ze zabavené válečné výstroje: stany, spací pytle, torny – teletiny. Koncem roku 1945 byl taktéž založen dívčí oddíl. V roce 1947 vzniká dokonce středisko, jehož vedoucím se stává br. Miroslav Khek. Po roce 1948 začíná docházet k potlačování organizace ze strany státu a v roce 1950 je skauting podruhé zakázán.

Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.